Aký postoj udržiavať pri práci?

Môžete dosiahnuť čokoľvek, čo bude Vaším snom, pokiaľ Váš postoj bude mať veľkorysé myslenie. 🙂

Dnes si porovnajme tieto typy ľudí, ktorí sa vyskytujú myslením medzi nami.

Zamyslite sa a posúďte, ktorých zamestancov by ste chceli udržiavať a motivovať k lepším výsledkom a kariérnému rastu.

1. Pani upratovačka, ktorá príde do práce a počúva pokyny, čo má dnes spraviť. Ide podľa vyznačených bodov a vykonáva ju automaticky. Alebo pani upratovačka, ktorá je si vedomá, že je dôležitá, lebo čistota a poriadok je súčasťou každej úspešnej firmy. Pracuje rada, všíma si možné nedostatky a zároveň je ochotná pracovať navyše.

2. Pán predavač, ktorý postáva v rohu a skôr sa snaží vyhýbať zákazníkovi. Pri kontakte nesmelo pozdraví. Nie je schopný pomôcť, a na väčšinu otázok nevie, čo má odpovedať. Alebo pán predavač, ktorý sa teší, že predajňu navštívili ďalší zákazníci a je si vedomý, že práve on je dôležitou súčasťou predajného cyklu. Dokáže poradiť a následne predať produkt, či službu.

3. Posledného si uveďme pána manažéra, ktorý príde na stretnutie, že tam musí byť. Alebo pána manažéra, ktorý sa teší, že navštívi okruh ľudí, s ktorými je v dlhoročnom kontakte a je si vedomý, že spoločne prosperujú.

Niekto z Vás si možno položí otázku, ale keby poradne platili, ľudia by aj robili. Ale nie, nie, nie. To nie je veľkorysé myslenie, ale obmedzené.

Zase. To, čo Vás učí systém, že vy nie ste za seba zodpovedný, ale to je omyl. Keď sa naučíte prijímať 100% zodpovednosť za seba, už v budúcnosti Vás nenapadnú negativizmy ohľadom peňazí.

Keď Vy budete príkladom pre Vašich zamestnancov, Vaši zamestnanci budú s nadšením, radosťou, túžbou, odhodlaním, vierou, láskou pracovať. Ale pokiaľ Vás postoj bude, že nech pracujú, ale mne ide len o peniaze… Jedného krásneho dňa sa Vás sen skončí a spadne.

Aký pán, taký hrad. A biznis, ktorý sa rozhodnete robiť je odrazom Vašich skúsenosti, vedomosti a správania sa k sebe a ostatným.

Takže, aj keď dneska začínate pracovať, verte, že Vás pracovný postoj hovorí o tom, ako ďaleko to dosiahnete. Pri snahe inovovať a učiť sa nemôžete stáť na jednom mieste, lebo každým dnom ste novým človekom.

Prajem Vám veľa úspechov do nového pracovného týždňa. 🙂